અનુવાદ યોગ્ય ગુજરાતી

૧ -હિન્દી બોલ્ડ પદ્ધતિ પ્રમાણે છુટા શબ્દોમાં ગુજરાતી વાક્યો લખો.

૨ -હિન્દી-ઈંગ્લીશ-ગુજરાતી  ડીક્ષનેરી માં આપેલા શબ્દો નો વધુ ઉપયોગ કરો.

૩-વાક્ય રચના બને તેટલી સરળ રાખો.

૪-જે શબ્દ નો  ઈંગ્લીશ અનુવાદ ન હોય તેનો ઉપયોગ ઓછો કરો.ગુજરાતી માં યોગ્ય શબ્દ ન મળેતો ઈંગ્લીશ કે હિન્દી શબ્દ નો ઉપયોગ કરો . 
૫-તળપદી ભાષા ને સ્થાન ઓછુ આપો અને આ બોલનારને કે લખનાર ને આધુનિક ગુજરાતી શીખવો.બાર ગાઉ એ બોલી ભલે બદલાય પણ ભાષા શુદ્ધિ ન ભૂલાય. શુદ્ધ ભાષા બોલે  તેના બોર વેચાય.તળપદી ભાષામાં લખો તો નીચે શબ્દ અર્થ જરૂર આપો.
૬ -જો તમને ઈંગ્લીશ/હિન્દી ભાષા નું જ્ઞાન હોય તો તમારો લખેલ લેખ ગુગ્લ્સ ટ્રાન્સલેટ ઉપર મૂકી બીજી ભાષામાં અનુવાદ તપાસો.
૭-ગુજરાતી ભાષા ને અનુવાદ રૂપી કેવી રીતે બનાવવી તેનો સતત પ્રયત્ન કરતા રહો. 
૮- આધુનિક જમાનામાં ભાષા વૈજ્ઞાનિક ,ધંધાકીય,વિશેષ જ્ઞાનમય ,અનુવાદ યોગ્ય,લિપી રૂપાંતર યોગ્ય ,ટેક્સ્ટ રીડર યોગ્ય અને સ્પીચ રેકગ્નિશન (બોલે તેવું ટાઇપ કરે) યોગ્ય હોવી જરૂરી છે.
9-ગુજરાતી ભારત ની રાજ્ય ભાષા કે રાષ્ટ્ર લિપિ?
 
હવે જુઓ ધોરણ-૯ વિજ્ઞાન નું એક પ્રકરણ………
ધોરણ-૯ વિજ્ઞાન(સત્ર-૧)
ક્રમાંક નં        પ્રકરણનું નામ                   ડાઉનલોડ
૧૦                પ્રકરણ ૯                         ગુજરાતી    અંગ્રેજી
આ પ્રકરણ ગુજરાતીમાં ……..
આ પ્રકરણનો અંગ્રેજી અનુવાદ …….
આ પ્રકરણનો અંગ્રેજી અનુવાદ ગુગલ્સ દ્વારા ……..
હવે જો ગુજરાતી, અનુવાદ યોગ્ય શબ્દોમાં લખવામાં  આવે તો વિદ્યાર્થીઓ બીજા અંગ્રેજી વિજ્ઞાન આર્ટીકલ્સ પણ સરળતાથી ગુજરાતી ભાષામાં યન્ત્રિક અનુવાદ દ્વારા વાંચી વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s