ગુજરાતી ભારતકી રાજ્યભાષા ઔર રાષ્ટ્રલિપિ?

Posted on June 21, 2011 by Ken

હિન્દીમે અનુવાદ/હિન્દીકા અલ્પ જ્ઞાનકે સાથ/with little knowledge of Hindi
( अ=અ , ब=બ , क=ક , इ=ઈ , ख=ખ , च=ચ , ज=જ , फ=ફ , भ=ભ , ल=લ,द=દ,झ=ઝ)

ગુજરાતી સંસ્કૃતમેંસે ઉદ્ભવ હુઈ ગુજરાત રાજ્યકી ઇન્ડોઆર્યન કુટુમબીક ભાષા હૈ.વિશ્વમેં ૪૬૦ લાખસે જ્યાદા લોગકી યે ભાષા હૈ .ગુજરાતી નાગરી પદ્ધતિમેં લિખી જાતી હૈ .જહાં દેવનાગરી લિપિ અનુસાર અક્ષર ઔર શબ્દપે ક્ષિતિજલાઈન નહી હોતી . ભારતકા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી, લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઔર પાકિસ્તાનકા રાષ્ટ્રપિતા મહંમદ અલી ઝીણાકી યે માતૃભાષા હૈ .વિશ્વકી સબ ભાષાઓમેં ઉસકા નંબર ૨૬ હૈ.

વિશ્વમેં ચીનકી તરહ કઈ દેશોને અપની રાષ્ટ્રભાષાકો કમ્પ્યુટર આસાન બનાનેકી કોશિશ કી હૈ.ગુજરાતી લિપિ ભારતકી સબ ભાષાઓકી લિપિયોમેં લીખનેમે આસાન હૈ. ઔર લેખભી અન્ય ભાષાઓકી તરહ સમુહ્બદ્ધ નહી લગતા. જૈસે યુરોપિયન દેશોમેં ,અન્ય દેશોમેં બહુત ભાષાયેં અંગ્રેજી લિપિમેં લિખી જાતી હૈ ઉસી તરહ ભારતકી અન્ય ભાષાયેં આસાન ગુજરાતી લિપિમેં લીખ સકતે હૈ .ભારતકી સબ ભાષાઓમેં ૪૧% સે જ્યાદા હિન્દી ઔર ૪-૫% સે જ્યાદા લોગ ગુજરાતી બોલતે હૈ . હિન્દી ભારતકે સબ રાજ્યોમેં સ્કૂલમેં શિખા જાતી હૈ લેકિન હિન્દી ભાષીઓકો અન્ય રાજ્યભાષાઓકા જ્ઞાન નહી દિયા જાતા. યહ India,ઇન્ડિયા ,इंडिया , ,ಇಂಡಿಯಾ ,इंडिया ,ਇੰਡੀਆ ,இந்திய ,ఇండియా,انڈیا શબ્દ ભારતકી કિસ કમ્પ્યુટર ભાષાઓમેં આસાન લગતા હૈ ? ગુજરાતી મૂલાક્ષર લીખનેમે ઔર શીખનેમેં અન્ય ભારતીઓકે ઔર વિદેશીઓકે લિયે આસાન હૈ .

ગુજરાતને કવિયો , સાહિત્યકારે ઔર વિશ્વમેં પ્રસિદ્ધ ઉદ્યોગપતિયો દિયે હૈ. સારે વિશ્વમેં ગુજરાતીયો ફૈલે હુંએ હૈ. મુંબઈમેં રહનેવાલે ગુજરાતીયો જો સાથમે પ્રયત્ન કરેતો મરાઠી પેપર્સ ગુજરાતી લિપિમેં પ્રસિદ્ધ કર સકતે હૈ.ગુજરાતી લોગમેં વાણિજ્યિકવૃતી હૈ લેકિન ભાષાકે પ્રચાર કરનેમેં મંદ હૈ.ગુજરાતી ભાષામેં ૬૦૦ સે જ્યાદા બ્લોગ્સ હૈ. .સબ ગુજરાતીયોકો કાફી હિન્દી ભાષાકા જ્ઞાન હૈ . જો વો અપને બ્લોગ્સકા અનુવાદ હિન્દીમેં ગુજરાતી લિપિમેં કરે ઔર હિન્દી વિભાગમેં પ્રદર્શિત કરેતો ગુજરાતી સાહિત્યકો જ્યાદા પ્રોત્સાહન મિલેગા . ભારતમેં ગુજરાતીઓકી સંખ્યા કમ હૈ ઉસી કારણ ગુજરાતી રાષ્ટ્રભાષા ન હો શકી પરતું ગુજરાતી લોગ ઔર મીડિયા જો પ્રયત્ન કરે તો ગુજરાતી લિપિકો ભારતકી રાષ્ટ્રલિપિ બના સકતે હૈ .ઈન્ટરનેટ યુગમેં યહ આસાન હૈ. આપ સબ ઇસ સુચન પર સોચો ઔર અપના વિચાર રજુ કરો .

5 thoughts on “ગુજરાતી ભારતકી રાજ્યભાષા ઔર રાષ્ટ્રલિપિ?

 1. श्री केन,

  तमारी भावना आने विचारों खुबज उत्तम छे अने ऐ हकीकत छे के गुजराती भाषा नी योग्य नोंध लेवामा आवे तो जरूर ते एक राष्ट्र लीपी बनी शके..

  ગુજરાતી ભાષા માટે તમો જે વિચાર ધરાવો છો તે નોંધ ને પાત્ર છે. અને જરૂર તે કોઈ સમયે સાકાર થશે તે અમારી શુભેચ્છાઓ તમારી સાથે છે.

  ધનયવાદ !

  तमारी ऑडियो मूक्वानी जे समस्या छे ते जानकारी तमारा मेल मा अमे बे ज दिवस मा मोक्लवा कोशीश करीश.

  धन्यवाद !

 2. ગુજરાતીભાષા ભારતની રાષ્ટલીપી બની !

  ગુજરાતી ભાષાને ભારતની રાષ્ટલીપી બનાવો,

  એ જ પૂકાર જ્યોત ભારતમાં સૌ પ્રગટાવો,

  અરે, ઓ, ભારતવાસીઓ, મંઝીલ એવી હૈયે રાખો !……….(ટેક)

  ગુજરાતીઓ તો ગુજરાત સિવાય રહે ભારતમાતા પ્રાન્તોમાં,

  ગુજરાતીઓ ભારતમાતા સંતાન સ્વરૂપે રહે વિષ્વભરમાં,

  જાણી એવું, ગર્વથી ગુજરાતીભાષાની કદર કરો !……ગુજરાતી ભાષાને…..(૧)

  હિન્દી ભાષા તો છે પ્યારી રાષ્ટભાશા આપણી,

  ના ખીલ શકી ભારતમાં એજ દુઃખભરી કહાણી આપણી,

  જાણજો કે ગુજરાતીલીપીમાં હિન્દીભાષા ખીલી એક ફુલ બનશે !….ગુજરાતી ભાષાને….(૨)

  જો ભારતના સર્વ રાજ્યોમાં પ્રાન્તીક ભાષા ગુજરાતીલીપી લખવાનું શરૂ કરો,

  અને, જો, પ્રચાર આવો કરશો તો, હિન્દીભાષાનું માન તમે સૌ વધારશો,

  જે થકી, ભારત અને વિશ્વભરમાં હિન્દીભાષા ખરેખર રાષ્ટભાષા બનશે !…..ગુજરાતી ભાષાને…(૩)

  જાણો તમે ભારત સ્વતંત્રતા માટે બલીદાન ગાંધી બાપુનું

  જાણો તમે ભારત સ્વતંત્રતા માટે બલીદાન વલ્લભભાઈ સરદારનું,

  જાણી એઓ હતા ગુજરાતના વિરલા,દેજો અંજલી, ગુજરાતી ભાષાને રાષ્ટલીપી બનાવી !….ગુજરાતીભાષાને….(૪)

  ચંદ્ર કહે, આ એક ફક્ત વિચાર છે, બસ એટલું સૌ જાણો,

  સૌ જાણી, મનન કરી, તમ વિચારો અહી જાહેર કરો,

  અંતે તો, “વિચારોભર્યો બાગ” એક અહી બનશે !……ગુજરાતી ભાષાને…(૫)

  કાવ્ય રચના …તારીખ ઓગસ્ટ, ૩, ૨૦૧૧ ચંદ્રવદન

  It is my way to express my thoughts for Gujarati Bhasha….I have the “deepest Love ” for Gujarati Bhasha too.
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Hope to see you again on Chandrapukar !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s