મુંબઈ શેર બજાર-BSE Sensex-BSESN=BSE 30

Click……..

http://tinyurl.com/BSESENSEX

SPX-500-Futures CHART

વિશ્વના સૌથી મોટા અર્થતંત્રમાં  ભારત………

CEBR World Economic League Table

Rank                   2011                          2020 (forecast)

1                          US                             US

2                          China                        China

3                          Japan                         Japan

4                           Germany                   Russia

5                           France                       India

6                           Brazil                          Brazil

7                            UK                              Germany

8                            Italy                             UK

9                            Russia                        France

10                           India                           Italy

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s