રૂઢિપ્રયોગો

નવા નવા  રૂઢિપ્રયોગો(Idioms)  નીચે ની વીકી પેડિયા  ના જ્ઞાન સંગ્રહ માં ઉમેરો. 

bit.ly/LozdTg

http://tinyurl.com/7x5fdnd

http://tinyurl.com/7x3xpng

(હાયલાઈટ કરી  જમણી  ક્લિક કરી .. જાવ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s