ગુજરાતી કાવ્ય સંગ્રહ ?

ગુજરાતી કવિતાઓ ની ઘણી જ વેબ સાઈટ અને બ્લોગ્સ પણ જોવા મળેછે પણ તેનું એકજ સ્થાને એકત્રીકરણ કરવું જરૂરી છે .આ હિન્દી કવિતા કોશજેવો ગુજરાતી કાવ્ય સંગ્રહ નો વિકિપેડિયા કેમ ન રચી શકાય કે જેમાં ભારતની બધીજ ભાષાઓ નો કાવ્યો હિન્દી ની જેમ ગુજરાતી લિપિમાં લખવામાં આવે અને ભાષા લિપિ ને રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રોત્સાહન મળે.આ વેબ સાઈટ ઉપર જેમ ગુજરાતી લોકગીતો હિન્દી માં લખેલ છે તેવી રીતે  ગુજરાતીઓ હિન્દી રચનાઓ ને  ગુજરાતી લિપિ માં કેમ ન લખી શકે?જેમ ગુજરાતી કાવ્યો નો અનુવાદ હિન્દીમાં જોવા મળેછે તેમ હિન્દી કાવ્યો ગુજરાતી લિપિ માં અથવા  અનુવાદ સ્વરૂપે  કેમ ન લખી શકાય?ગુજરાતી લિપિ ની સરળતા  ભારતીય  જનો થી  ક્યાં સુધી વાંછિત રાખીશું?માતૃભાષા લિપિ પ્રચાર માં જ ગરવી માતૃભાષા નો પ્રેમ છુપાયેલ છે. 

गुजराती

http://bit.ly/kbKVC5

गुजराती

bit.ly/IJB2Li

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s