અનુસ્વાર,ચન્દ્રબિન્દુ,રોમન રૂપાંતર

વ્યાકરણ ના આ વિષય ઉપર વિકીસ્ત્રોત ઉપર યોગદાન જરૂર આપતા રહો.

ચન્દ્રબિન્દુ (ઁ) ઔર અનુસ્વાર (ં) કે નિયમ

bit.ly/KGSPFx     or       અનુસ્વાર-1

bit.ly/Jv4E2O      or       ચન્દ્રબિન્દુ

bit.ly/Klgwnk        or      ચંદ્રબિન્દુ

http://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0#

(હાયલાઈટ કરી જમણી ક્લિક કરી ..go to જાવ)

સ્વર અને વ્યંજન

જો શબ્દ અર્થ સીધો અથવા વાક્યમાં સમજાય તો સરળ રોમન રૂપાંતર માટે જેમ બને તેમ અનુસ્વર અને ચંદ્રબિંદુ નો ઓછો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે
રમકડું, ગતકડું, ફરકડી, સરકતું, આછકલું,ગામતરું,કપાસિયું,તળવું, ચોપડવું,
ramakaḍuṁ, gatakaḍuṁ, pharakaḍī, sarakatuṁ, āchakaluṁ,gāmataruṁ,kapāsiyuṁ,taḽavuṁ, copaḍavuṁ,

ramakaDuM, gatakaDuM, pharakaDI, sarakatuM, AChakaluM,gAmataruM,kapAsiyuM,taLavuM, chopaDavuM, ………………M/ṁ=n(preferred)

અનુસ્વર અને ચંદ્રબિંદુ વગર વાંચો અને નિહાળો સરળતા…

ramakaḍu, gatakaḍu, pharakaḍī, sarakatu, āchakalu,gāmataru,kapāsiyu,taḽavu, copaḍavu,

ramakaDu, gatakaDu, pharakaDI, sarakatu, AChakalu,gAmataru,kapAsiyu,taLavu, chopaDavu, ………………M/ṁ=n(preferred)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s