અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતી વૈશ્વિક રોમન લિપિ માં શીખવાડો.

આ ઈન્ટરનેટ યુગમાં અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને  કે જેઓને  ગુજરાતી કક્કો શીખવામાં રસ નથી તેમને ગુજરાતી (અથવા અન્ય રાજ્ય ભાષા) વૈશ્વિક રોમન લિપિ માં શીખવાડો. આ માટે ઓનલાઈન ગુજરાતી પુસ્તકો હોવા જરૂરી છે .કોઈ પણ ગુજરાતી વેબ સાઈટ  રોમન લિપિ માં રૂપાંતર કરી  વિદ્યાર્થીઓ અંગ્રેજી માં વાંચી શકે છે.વિદ્યાર્થીઓ  ગુગ્લ્સ ટ્રાન્સલેટ ઉપર અંગેજી માં લખેલ ગુજરાતી શબ્દો ધ્વન્યાત્મકપૂર્વક(phonetically) રોમન લિપિ માં  વાંચી શકે છે. જો  વિદ્યાર્થીઓ  રોમન લિપિ માં ગુજરાતી ભણશે તો અંગ્રેજી સ્પેલિંગ યાદશક્તિ માં વધારો થશે અને ગોખણપટ્ટી ઓછી કરાવી પડશે અને અંગ્રેજી શબ્દ ઉચ્ચાર સચોટ બનશે.

ભારતિય ભાષા વાંચવામાં  શબ્દ ઉચ્ચાર ધ્વનિ ઉપર રચાયેલ હોવાથી અંગ્રેજી ની જેમ અલગ ઉચ્ચાર પદ્ધતિ ની જરૂર નથી.આજે અંગ્રેજી શબ્દો ના ઉચ્ચારો માટે ઘણાજ પ્રકારની IPA / AHD રોમન લિપિ નો ઉપયોગ થાયછે  જે  કી-બોર્ડ  ઉપર ઉપલબ્ધ નથી.અંગ્રેજી ભાષાકારો પણ શબ્દ ઉચ્ચારો માં ગુજરાતી જોડણી ની જેમ એક બીજા સાથે સંમત થતા નથી.જો આ  અંગ્રેજી શબ્દ ઉચ્ચારો IAST ભારતિય રોમન લિપિ ભાષા માં લખવામાં આવે તો સચોટ ઉચ્ચાર થઇ શકે તેમ  છે.

જે ગુજરાતી લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચવો હોય તેને યોગ્ય રોમન લિપિ પદ્ધતિ માં રૂપાંતર કરો.પરંતુ હાલ લેખો અંગ્રેજી કી-બોર્ડ ઉપર વિવિધ સ્વર વ્યંજન પધ્ધતિ માં લખાઈ રહ્યા છે .જેમ યુરોપિયન દેશો પાસે પોતાની રાષ્ટ્ર ભાષા રોમન લિપિ માં લખવા માટે પોતાનું અલગ કી-બોર્ડ છે તેમ ગુજરાતી (અથવા અન્ય  ભારતિય ભાષા ઓ) રોમન લિપિ માં લખવા માટે એક   અલગ  IAST જેવા કી -બોર્ડ ની જરૂર છે.જ્યાં આ સુધી સરકારી મંજુર સર્વ માન્ય   કી-બોર્ડ ઉપલબ્ધ નહિ થાય અને એકજ રોમન લિપિ પદ્ધતિ માં લેખો નહિ લખાય ત્યાં સુધી ગુજરાતી  અંગ્રેજીમાં વાંચવામાં તકલીફ પડશે અને ભાષા પણ વિકૃત બનતી રહેશે.

હવે વાંચો આ લેખ અંગ્રેજીમાં !

પણ, આજ  લેખ અંગ્રેજી માં યોગ્ય કી બોર્ડ સિવાય ટાઇપ કેવી રીતે કરશો?

હવે આજ લેખ બીજી રોમન લિપિ રેગ્યુલર કી-બોર્ડ  લખાણ પદ્ધતિ માં લખી ફકરા ની સુંદરતા અને વાંચવાની સરળતા  તપાસો.

ā  īnṭaraneṭ yugamā(n) angrejī mādhyamamā(n) bhaṇatā bāḷako ne ke jeone  gujarātī kakko shīkhavavāmā(n) ras nathī temane gujarātī (athavā anya rājya bhāṣhā) vaishvik roman lipi mā(n) shīkhavāḍo. ā māṭe onalāīn gujarātī pustako hovā jarūrī chhe .koī paṇ gujarātī veb sāīṭ  roman lipi mā(n) rūpāntar karī bāḷako angrejī mā(n) vā(n)chī shake chhe.bāḷako guglsa ṭrānsaleṭ upar angejī mā(n) lakhel gujarātī shabdo dhvanyātmakapūrvak(phonetically) roman lipi mā(n)  vā(n)chī shake chhe. jo bāḷako roman lipi mā(n) gujarātī bhaṇashe to angrejī speling yādashakti mā(n) vadhāro thashe ane gokhaṇapaṭṭī ochhī karāvī paḍashe ane angrejī shabda uchchār sachoṭ banashe.

bhāratiy bhāṣhā vā(n)chavāmā(n)  shabda uchchār dhvani upar rachāyel hovāthī angrejī nī jem alag uchchār paddhati nī jarūr nathī.āje angrejī shabdo nā uchchāro māṭe ghaṇāj prakāranī IPA / AHD roman lipi no upayog thāyachhe  je  kī-borḍa  upar upalabdha nathī. angrejī bhāṣhākāro paṇ shabda uchchāro mā(n) gujarātī joḍaṇī nī jem ek bījā sāthe sammat thatā nathī.paṇ jo ā  angrejī uchchāro IAST bhāratiy roman lipi bhāṣhā mā(n) lakhavāmā(n) āve to sachoṭ uchchār thai shake chhe.

je gujarātī lekh angrejīmā(n) vā(n)chavo hoy tene yogya roman lipi paddhati mā(n) rūpāntar karo.parantu hāl lekho angrejī kī-borḍa upar vividh svar vyanjan padhdhati mā(n) lakhāī rahyā chhe .jem yuropiyan desho pāse potānī rāṣhṭra bhāṣhā roman lipi mā(n) lakhavā māṭe potānu(n) alag kī-borḍa chhe tem gujarātī (athavā anya  bhāratiy bhāṣhā o) roman lipi mā(n) lakhavā māṭe ek   alag  IAST jevā kī -borḍa nī jarūr chhe.jyā(n) ā sudhī sarakārī manjur sarva mānya   kī-borḍa upalabdha nahi thāy ane ekaj roman lipi paddhati mā(n) lekho nahi lakhāy tyā(n) sudhī gujarātī  angrejīmā(n) vā(n)chavāmā(n) takalīph paḍashe ane bhāṣhā paṇ vikṛut banatī raheshe.

Script Conversion Help:

ક કા કિ કી કુ કૂ કૅ કે કૈ  કૉ કો કૌ કં કઃ ક‌ાં ક્ર કૃ કોં   .

k kā ki kī ku kū kĕ ke kai  kŏ ko kau kam ka: kā(n) kra kṛu ko(n)   .

A B bh C ch chh D dh E F G gh H I J K kh L M N O

અ બ ભ ક ચ છ ડ/દ ધ /ઢ ઇ ફ ગ ઘ હ ઈ જ ક ખ લ મ ન/ણ ઓ

a b bh k ch chh ḍ/d dh /ḍh i ph g gh h ī j k kh l m n/ṇ o

P ph Q R S sh T th U V W X Y Z

પ ફ ક ર સ શ ટ/ત ઠ/થ ઉ વ વ ક્ષ ય ઝ

p ph k r s sh ṭ/t ṭh/th u v v kṣha y jh

3 thoughts on “અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતી વૈશ્વિક રોમન લિપિ માં શીખવાડો.

 1. The fact is even characters like ā-ī-ū etc are not available directly. However such keyboards are easy to device with help of keyboard developers available from Microsoft, Taultesman etc. I have made a key-board that gives me all these characters. Every user can device a kbd that suits his or her. I would certainly like to use the characters assigned for representing our Indian characters rather than devising new ones – How would you place the superscript o above ā-ū-ī etc unless proper fonts are made that way? I don’t know what you mean by these unicode not appearing in word-press. All the ê major OS – windows-apple-linus are unicode compliant.

  Dr.Druv,
  Thanks for comment.
  ā-ū-ī etc……does not require superscript o , for example
  ā-…..આંખ=ānkh,ખાંડ=khānd,ફાંદ=fānd,દાંત=dānt,વાંદર=vāndar
  ū……ઊંટ=ūnt
  ī……ઈંટ=īnt

  All square boxes in the thread show that copy and paste don’t work here for certain unicode Sanskrit letters.

 2. भारतनी बधी ज भाषाओ माटे संशुद्ध रोमन लिपि घडाई चूकी छे ज. एमां मुख्यत्वे संस्कृत माटे मान्य थयेली पद्धति वपराय छे. ए बधा अक्षरो माटे यूनीकोड पण मुकर्रर थयो छे ज. a ā i ī u ū ê e ai ô o au r̥ ṃ (anuswar) ka kha ga gha ṅa ca cha ja jha ña ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa ta tha da dha na pa pha ba bha ma ya ra la ḷa va śa ṣa sa ha ए रीत तो क्यारनी विद्वन्मान्य छे ज. अनुनासिक स्वरो माटे ~ जे-ते स्वरोनी उपर मूकवानुं छे – (n) एम नहि. एटले आपणे तरत ए अपनावी शकीए एम छीए. ओछामां ओछुं एने एक पर्यायी लिपि तरीके तो अवश्य स्वीकारी लेवाय. अनुस्नवारने बदले ṃ वारवानुं नक्की करीए तो पछी एय नक्की करवानुं रहे के पछी
  अंक-पंख-गंगा-संग्रह-संघ ने बदले aṃka-paṃkha-gaṃgā-saṃgraha-saṃgha एम लखवुं के anka-pankha-gangā-sangraha-sangha के aṅka-paṅkha-gaṅgā-saṅgraha-saṅgha?
  कंचन-प्रत्यंछा-व्यंजन-झंझावात ने बदले kaṃcan-pratyaṃchā-vyaṃjan-jhaṃjhāvāt के kancan-pratyanchā-vyanjan-jhanjhāvāt के kañcan-pratyañchā-vyañjan-jhañjhāvāt?
  घंट-कंठ-अंड ने बदले ghaṃṭa-kaṃṭha-aṃḍa के ghanṭa-kanṭha-anḍa के ghaṇṭa-kaṇṭha-aṇḍa?
  तंतु-पंथ-मंद-अंध ने बदले tantu-pantha-manda-andha के tantu-pantha-manda-andha?
  संप-डंफास-बंबो-रंभा ने बदले saṃpa-ḍaṃphās-baṃbo-raṃbhā के sampa-ḍamphās-bambo-rambhā? वैयक्तिक रीते हुं योग्य अनुसासिक व्यञ्जन वापरुं – ṅa-ña-ṇa ( ङ-ञ-ण) वापरवानो मने छोछ नथी.

  ભારતની બધી જ ભાષાઓ માટે સંશુદ્ધ રોમન લિપિ ઘડાઈ ચૂકી છે જ. એમાં મુખ્યત્વે સંસ્કૃત માટે માન્ય થયેલી પદ્ધતિ વપરાય છે. એ બધા અક્ષરો માટે યૂનીકોડ પણ મુકર્રર થયો છે જ. a ā i ī u ū ê e ai ô o au r̥ ṁ (anuswar) ka kha ga gha ṅa ca cha ja jha ña ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa ta tha da dha na pa pha ba bha ma ya ra la ḷa va śa ṣa sa ha એ રીત તો ક્યારની વિદ્વન્માન્ય છે જ. અનુનાસિક સ્વરો માટે ઁ જે-તે સ્વરોની ઉપર મૂકવાનું છે – (n) એમ નહિ. એટલે આપણે તરત એ અપનાવી શકીએ એમ છીએ. ઓછામાં ઓછું એને એક પર્યાયી લિપિ તરીકે તો અવશ્ય સ્વીકારી લેવાય. અનુસ્નવારને બદલે ṁ વારવાનું નક્કી કરીએ તો પછી એય નક્કી કરવાનું રહે કે પછી
  અંક-પંખ-ગંગા-સંગ્રહ-સંઘ ને બદલે aṁka-paṁkha-gaṁgā-saṁgraha-saṁgha એમ લખવું કે anka-pankha-gangā-sangraha-sangha કે aṅka-paṅkha-gaṅgā-saṅgraha-saṅgha?
  કંચન-પ્રત્યંછા-વ્યંજન-ઝંઝાવાત ને બદલે kaṁcan-pratyaṁchā-vyaṁjan-jhaṁjhāvāt કે kancan-pratyanchā-vyanjan-jhanjhāvāt કે kañcan-pratyañchā-vyañjan-jhañjhāvāt?
  ઘંટ-કંઠ-અંડ ને બદલે ghaṁṭa-kaṁṭha-aṁḍa કે ghanṭa-kanṭha-anḍa કે ghaṇṭa-kaṇṭha-aṇḍa?
  તંતુ-પંથ-મંદ-અંધ ને બદલે tantu-pantha-manda-andha કે tantu-pantha-manda-andha?
  સંપ-ડંફાસ-બંબો-રંભા ને બદલે saṁpa-ḍaṁphās-baṁbo-raṁbhā કે sampa-ḍamphās-bambo-rambhā? વૈયક્તિક રીતે હું યોગ્ય અનુસાસિક વ્યઞ્જન વાપરું – ṅa-ña-ṇa ( ઙ-ઞ-ણ) વાપરવાનો મને છોછ નથી.

  Dr.Dhruv,
  Thanks for comment.
  As you see, the problem with Unicode is that the certain letters are not type-able on regular key board and not visible on Word press when you copy and paste.

  અંક-પંખ-ગંગા-સંગ્રહ-સંઘ =ånk,pånkh,gångā,sångrah,sångh
  કંચન-પ્રત્યંછા-વ્યંજન-ઝંઝાવાત=kånchan,pratyåchhā,vyånjan,jhåjhāvāt
  ઘંટ-કંઠ-અંડ=ghånt,kånth,ånd
  તંતુ-પંથ-મંદ-અંધ =tåntu,pånth,månd,åndh
  સંપ-ડંફાસ-બંબો-રંભા =såmp,dåmphas,båmbo,råmbhā

  a ā i ī u ū ē e ai ō o au ān åm/ån a:
  અ આ ઇ ઈ ઉ ઊ ઍ એ ઐ ઑ ઓ ઔ આં અં અ:

 3. સરસ.. બહુ સરસ ચર્ચા કરી સમજ આપી છે તમે.. અમેયે નવેક વરસ પર આ બધાં કારણોસર જ સરળ રોમનાઈઝ્ડ ગુજરાતી લખાણ માટે ઘણું કામ કરેલું.. અને એક યોજનાયે પ્રકાશીત કરેલી.. તમારી ઈ–મેઈલ આઈડી મળશે તો તે તમને જોવા મોકલી શકીશ..
  તમારી ઉપરોક્ત રોમનાઈઝ્ડ ગુજરાતી લખાણ માટેની યોજનામાં મને લાગે છે કે હ્રસ્વ–દીર્ઘ ‘ઈ–ઉ’ની માયાના જે ગુંચવાડા છે તે તથા અનુચ્ચરીત અનુસ્વારોના નીરર્થક વપરાશને દુર કરવામાં આવે તો સરળતા સધાય..તમે જે જાતજાતની સંજ્ઞાઓ વાપરી રોમનાઈઝ્ડ ગુજરાતીનું લખાણ કર્યું છે તેવું કેટલા લખી શકે ? આટલી બધી કડાકુટ કરતાં તો ગુજરાતી શીખવું સારું ! એમ કોઈ ન કહે ?
  સરળતા સાધીએ ને ન–કામાં કષ્ટોને ટાળીએ…. આપણે વીગતે વાત માંડીએ.. અને પછી તેમાંથી કંઈ યોગ્ય લાગે તો ભલે તમારા આ બ્લોગ પર સૌને માટે મુકાય… મારી ઈ–મેઈલ આઈડી uttamgajjar@gmail.com છે.. તમે લખશો તો ગમશે..
  ..ઉત્તમ અને મધુ.. સુરત..

  Mr.Gajjar,
  Thanks for comment.
  you may read Dr.Druv”s comment.
  Hindi media and Gujarati newspapers still use short and long I and U.

  You may read “ગુજરાતી શબ્દ જોડણી” (see અનુક્રમણિકા ) here.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s