અંગ્રેજી⇔ગુજરાતી વિવિધ ઑનલાઈન ડિક્ષનેરી

આ ઈન્ટરનેટ યુગ માં અનુવાદ યોગ્ય ગુજરાતી ભાષા માટે અંગ્રેજી⇔ગુજરાતી ડિક્ષનેરી ખરીદવાની જરૂર નથી કારણકે તેમાં એક શબ્દના વિવિધ અર્થો અને તળપદી  અર્થો પણ આપેલ હોયછે.આવી ડિક્ષનેરી ના પ્રકાશકો તેના વેચાણમાં સક્રિય હોયછે નહી કે ભાષા લિપિ ના પ્રચારમાં, શબ્દ શુદ્ધિ માં,શબ્દ ઉચ્ચાર માં કે યોગ્ય અંગ્રેજી -ગુજરાતી અનુવાદમાં !

જેમ અંગ્રેજી ડિક્ષનેરીમાં એક શબ્દના વિવિધ શબ્દ અર્થો ઓછા અને શબ્દ સ્પષ્ટીકરણ વધુ જોવા મળેછે તેમ  આધુનિક યુગ માં અંગ્રેજી-ગુજરાતી ડિક્ષનેરી અનુવાદ યોગ્ય શબ્દ  ઉચ્ચાર માં  સ્પષ્ટ હોવી જરૂરી છે.

 
ડાબી બાજુ ના બૉક્ષ માં યોગ્ય  ભાષા પસંદ  કરી અંગ્રેજી  કે ગુજરાતી શબ્દ ટાઇપ કરો અને તેનો અનુવાદ જમણી બાજુના  બૉક્ષ માં  જરૂરી ભાષા અને રોમન લિપિ માં જુઓ.

ઉદાહરણ:  Mother=મા=Mā,…………………मां=Māṁ

                 school=શાળા=Śāḷā ……….. स्कूल=Skūla

અહી તમે શબ્દ નો ઉચ્ચાર સાંભળી શકો છો, ધ્વન્યાત્મક રીતે રોમન લિપિ માં વાંચી પણ શકો છો અને શબ્દ પ્રયોગ પણ વાક્ય રચનામાં જોઈ શકો છો.

શું અનુવાદમાં એકજ યોગ્ય મુખ્ય  શબ્દ ની જરૂર છે કે પછી અન્ય તળપદી અર્થી  શબ્દો ની?

હવે ગૂગ્લ્સની આ સર્વિસ નો  આ  ગુજરાતી  ડિક્ષનેરી  સાથે તુલના કરી જુઓ.

આ શબ્દકોશ  સાઈટ અંગ્રેજી થી ગુજરાતી અને ગુજરાતી થી અંગ્રેજી ની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરે છે. આપ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ના અર્થ આ સાઈટ પર શોધી શકશો.  આપનું યોગદાન આ સાઈટ ને સફળ બનાવવા માં સાથ આપશે.

આ ખાંડબહાલે સાઈટ ગુગ્લ્સ જેવી છે પણ જો યોગ્ય  સુધારા કરવામાં આવે તો  ઉત્તમ સાઈટ બની શકે તેમ છે.આ સાઈટ અંગ્રેજી થી ગુજરાતી અને ગુજરાતી થી અંગ્રેજી ની સુવિધા અન્ય ભારતીય ભાષા ઓ સાથે  ઉપલબ્ધ કરે છે.

હવે આ અંગ્રેજી સંસ્કૃત ડિક્ષનેરી  જુઓ. જેમાં અંગ્રેજી શબ્દ નો અર્થ દેવનાગરી લિપિ અને અન્ય વિવિધ રોમન લખાણ પદ્ધતિમાં આપેલ છે.મિત્રો આમાં  ગુજરાતી લિપિ  ઉમેરે તો કેવું સારું?

હવે આ અંગ્રેજી શબ્દ ઉચ્ચાર  બોલતો ઓન લાઈન  શબ્દકોશ જુઓ.આ વિદ્યાર્થીઓ ને અંગ્રેજી શબ્દ ઉચ્ચાર શીખવા માટે ઉત્તમ વેબ સાઈટ છે.

શું ગુજરાતી શબ્દ ઉચ્ચાર માટે આ  ટેકનોલોજી ની જરૂર નથી?

અંતમાં આ  વિક્ષનેરી હિન્દી અને વિક્ષનેરી ગુજરાતી  જુઓ.

મિત્રો, હવે કહો આમાં કઈ પ્રજાનું  યોગદાન ઓછું છે? શા માટે?

હવે આપણે આ ટાઈપ ની ઑનલાઈન અંગ્રેજી⇔ગુજરાતી ડિક્ષનેરી ની રાહ જોઈએ  જેમાં અંગ્રેજી શબ્દો નો ઉચ્ચાર ભારતિય  ઉચ્ચાર પદ્ધતિ રોમન લિપિ માં હોય.

ઉદાહરણ:
અંગ્રેજી શબ્દ………………………father
ભારતીય ઉચ્ચાર પદ્ધતિ………..fādhar,ફાધર,फाधर
ગુજરાતી / હિન્દી  અર્થ…………. પિતા / पिता
શબ્દ ઉચ્ચાર……………………..pitā
 
ભારતિય ઉચ્ચાર પદ્ધતિ માં અંગેજી શબ્દ વાક્યો કેમ ન લખાય ?
 
જ્યાં સુધી ગુજરાતી (અથવા અન્ય ભારતિય ભાષા)  યોગ્ય રોમન યુનિકોડ માં નહીં લખાય ત્યાં સુધી તે ને  અંગ્રેજી માં વાંચવામાં તકલીફ પડશે અને ભાષાની શબ્દ વિકૃતિ (જેવી કે bharat=ભારત ભરત,ભરાત, ભર્ત,ભારાત)  પણ વધતી જશે.સાથે સાથે ગુજરાતી ભાષાની સુંદરતા પણ અંગ્રેજી લિપિમાં ઘટતી જશે.
 
માતૃભાષા લિપિ પ્રચાર માં જ ગરવી માતૃભાષા નો પ્રેમ છુપાયેલ છે.
 
 
 
 

3 thoughts on “અંગ્રેજી⇔ગુજરાતી વિવિધ ઑનલાઈન ડિક્ષનેરી

 1. Maitri ji,Thanks for visiting this blog.

  I hope you will improve gujaratilexicon dictionary the following way

  1-In Hindi to Gujarati dictionary show Hindi words in red color in Gujarati lipi.( Promote Gujarati lipi in writing Hindi)

  Since Most Hindi people don’t wan’t to learn Gujarati alphabet may not use this dictionary. We need to learn Hindi and other regional languages in our script the way Urdu people and English people do. I prefer two script formula over three languages state formula.

  Gujarat has simplest script next to Roman and yet we have failed to promote it nationally. Why?

  Also India needs this type of I-dictionaries with translatable word only.
  http://kdictionaries-online.com/
  http://kdictionaries-online.com/#&&DictionaryEntry=mother&SearchMode=Entry

  2-in En/Guj dictionary show only translatable word in first column.

  cow…કાઉ…ગાય, હાથી, ગેંડો, વહેલ, સીલ ઇ.ની માદા ?

  Use IPA as pronunciation guide

  http://dictionary.reference.com/help/luna/IPA_pron_key.html

  show English pronunciation in IPA and in Gujarati

  For example:

  cow /kaʊ/ કાઉ

  3-focus on translatable words only

  4-add Gujarati Homophone words…….એક ઉચ્ચાર પણ જુદો અર્થ
  http://en.wikipedia.org/wiki/Homophone

  for example નળ /નર

  5-use this standard Roman alphabet to write Gujarati words in English

  Prefered scheme:
  ્,ા,િ,ી,ુ,ૂ,ૅ,ે,ૈ,ૉ,ો,ૌ,ં,ઃ
  a,aa,i,ii,u,uu,ă,e,ai,ŏ,o,au,am,an,ah
  or
  a,aa,i,ii,u,uu,ae,e,ai,aw,o,au,am,an,ah
  ə/ʌ, ɑ/ɑː, ɪ, ɪ̈,ʊ,ʊ̈,æ,ɛ,aɪ,o,aʊ,am,aŋ,a:…………IPA

  *ગુજરાતીલેક્સિકોન હવે નૂતન રૂપરંગમાં…!*
  વિશ્વના 110થી વધુ દેશમાં વપરાતી અને લોકચાહના પામેલી ગુજરાતીલેક્સિકોન
  વેબસાઇટ આજે તેનો નવો અવતાર રજૂ કરતાં આનંદ અનુભવે છે. પરિવર્તન એ પ્રકૃતિનો
  નિયમ છે અને આજના બદલાતા જતા ટેક્નોલૉજીના યુગમાં હંમેશાં નવીનતમ ટેક્નોલૉજી
  સાથે કદમથી કદમ મિલાવવા જરૂરી છે. લોકચાહના, ઉપયોગિતા અને આધુનિક પરિવેશને
  ધ્યાનમાં રાખીને આજે ગુજરાતીલેક્સિકોન વેબસાઇટની આકર્ષક, સરળ, સુગમ અને વધુ
  ઉપયોગી નૂતન આવૃત્તિની રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
  *નવીન રૂપરંગ પામેલી ગુજરાતીલેક્સિકોન.કોમ વેબસાઇટની મુખ્ય વિશેષતાઓ : *
  * વપરાશમાટે સરળ નવો લેઆઉટ :* ગુજરાતીલેક્સિકોનની નવી ડિઝાઇન દ્વારા અમે
  વપરાશકર્તાને વેબસાઇટના બધા જ વિભાગો અને બધી જ લાક્ષણિકતાઓ ઓછા સમયમાં અને
  ઓછી ક્લિકની મદદથી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.
  * નયનરમ્ય કલર-કૉમ્બિનેશન અને આકર્ષક લોગો :* ગુજરાતીલેક્સિકોનનો નવો લોગો
  બનાવવા અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો G અને L નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને તે દ્વારા
  ગુજરાતી મૂળાક્ષર ‘અ’ નો આકાર આપવામાં આવ્યો છે. આ દ્વારા વિવિધ ભાષાઓ અને
  વિભિન્ન સંસ્કૃતિઓ વચ્ચે સમન્વય સાધવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. આ દ્વારા
  ગુજરાતીલેક્સિકોનની એક નવી ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરવાનો એક પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો
  છે.
  * વિશિષ્ટ શબ્દકોશો : ગુજરાતીલેક્સિકોન વિવિધ શબ્દકોશોને સમાવતો એક માત્ર
  ઓનલાઇન સ્રોત છે. સમયાંતરે તેમાં વિવિધ શબ્દકોશોનું ઉમેરણ થતું રહે છે.
  ગુજરાતીલેક્સિકોનની વેબસાઇટના રૂપરંગના બદલાવ સાથે તેમાં મરાઠી – ગુજરાતી
  શબ્દકોશનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે જેથી હવે ભાષાપ્રેમીઓને મરાઠી ભાષા
  શીખવી સરળ બની જશે.
  * નવી રૂપરેખાના ફાયદા : *ગુજરાતીલેક્સિકોનની નવી રૂપરેખા અમને અમારા
  વપરાશકર્તાઓને વધુ સારી વેબસાઇટ ઉપલબ્ધ કરાવી આપવાની એક તક આપે છે. વેબસાઇટ
  ઉપર નોંધણી કરાવીને તમે તમારા મનગમતા શબ્દોની યાદી બનાવી શકો છો તથા તમારા
  મિત્રો સાથે તે શબ્દો ફેસબુક, ટ્વિટર વગેરે માધ્યમ થકી વહેંચી શકો છો અને
  તેમનું પણ શબ્દભંડોળ વધારી શકો છો.
  ગુજરાતીલેક્સિકોનના સ્થાપક અમર શ્રી રતિલાલ ચંદરયા હંમેશાં કહેતા કે,
  “ગુજરાતીભાષા માટેનું ગુજરાતીલેક્સિકોનનું યોગદાન વણથંભ્યું રહ્યું છે અને
  રહેશે. ભાષાપ્રેમીઓને હંમેશાં અમે કંઈક નવું આપતા રહ્યા છીએ અને સદા આપતા
  રહીશું.” ગુજરાતીલેક્સિકોન ટીમ રતિકાકાનાં આ વચનોને સાર્થક કરવા હંમેશાં
  કટિબદ્ધ છે.
  *ગુજરાતીલેક્સિકોન વિશે : *
  45 લાખથી વધુ શબ્દભંડોળ ધરાવતું ગુજરાતીલેક્સિકોન આજે ઘર ઘરમાં જાણીતું બની
  ચૂક્યું છે. જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભાષા અને ટેક્નોલૉજીના સમન્વય દ્વારા ભાષાને
  સંગ્રહિત કરી તેનો વ્યાપ વધારવાનો છે.
  *http://www.gujaratilexicon.com *વેબસાઇટની
  મુલાકાત લઈને કોઈ પણ ભાષા પ્રેમી પોતાનું શબ્દ ભંડોળ વધારી શકે છે, સાહિત્ય
  વાંચી શકે છે અને અમારા આ કાર્યમાં જોડાઈ શકે છે.
  ભગવદ્ગોમંડલ (*www.bhagwadgomandal.com *),
  લોકકોશ (*http://lokkosh.gujaratilexicon.com
  *) અને ગ્લોબલ.ગુજરાતીલેક્સિકોન
  (*http://global.gujaratilexicon.com/
  *)ની સફળ રજૂઆત દ્વારા ગુજરાતીલેક્સિકોને
  ભાષા પ્રેમીઓ માટે સમગ્ર વિશ્વને કમ્પ્યૂટરની એક ક્લિકે ઉપલબ્ધ કરાવી આપ્યું
  છે.
  ભગવદ્ગોમંડલ એ ગુજરાતી ભાષાનો એકમાત્ર એન્સાઇક્લોપીડિયા છે. જેનો સમાવેશ
  ગુજરાતીલેક્સિકોને પોતાના ડેટાબેઝમાં કરીને સૌ ભાષાપ્રેમીઓ માટે તે હાથવગો કરી
  આપ્યો છે. લોકકોશના માધ્યમ થકી શબ્દકોશમાં સ્થાન નહીં પામેલા પરંતુ
  લોકવપરાશમાં હોય તેવા શબ્દોને એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, જ્યારે
  ગ્લોબલ.ગુજરાતીલેક્સિકોન એ ગુજરાતી ભાષા અને વિશ્વની અન્ય ભાષાઓ વચ્ચેના સેતુ
  રૂપ છે. ગુજરાતીલેક્સિકોન આજે વિશ્વભરના લોકોમાં અને તેમાં પણ ખાસ કરીને
  વિદ્યાર્થીઓ, પત્રકારો, લેખકો, સાહિત્યકારો, સંશોધકો, વ્યાપારીઓ તથા માહિતી
  સંચાર સાથે સંકળાયેલા લોકોમાં જાણીતું નામ છે.
  વધુ માહિતી માટે આપ અમારી વેબસાઇટ http://www.arniontechnologies.comની મુલાકાત લઈ
  શકો છો અને અમારો info@arniontechnologies.com પર સંપર્ક પણ કરી શકો છો
  સંપર્ક સૂત્ર : સુશ્રી મૈત્રી શાહ Email : maitri@arniontechnologies.com
  Phone : +91 79 40049325 / +91 9825263050

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s